Dine On Campus

RoaringSky inc.

Food & Drink

com.roaringsky.dineoncampus

Dine na Campus obsahuje užitecné informace týkající se stravování pro vaši školu. Po výberu vaší školy, najdete místa k jídlu, zda jsou ci nejsou jsou otevrené a jak blízko k vám. Jakmile vyberete místo, mužete si trasu pomocí mapy a procházet položky nabídky. Klepnutím na položku nabídky zobrazí informace o nutricní a další duležité podrobnosti. Mužete dokonce pridat položky do HealthKitu, pokud máte zájem sledovat nutricní hodnotu co jíš. Krome nabídek mužete zakoupit jídlo plány, sestavit vlastní plán nebo degresivní doplnit váš studentský prukaz, podle toho, které možnosti jsou k dispozici na vašem areálu. Pokud máte otázky nebo komentáre týkající se jídelní servis na akademické pude, mužete kontaktovat naši jídelní personál prímo prostrednictvím aplikace klepnutím na ikonu e-mailu nebo telefonu, pridružené každého profilu zamestnance. Prosím, mejte na pameti, funkce a možnosti Dine na kampusu se muže lišit od školy do školy.Drive Ahead
Dumb Ways To Die

Alphabetical

Genres