EACS

Antimicrobial Therapy, Inc.

Medical

com.sanfordguide.eacs.guidelines

Tyto právní pøedpisy byly vytvoøeny podle evropské AIDS klinické spolecnosti (EACS), ne pro ziskové organizace, jejímž posláním je podporovat excelenci ve standardech péce, výzkumu a vzdelávání v související soubežné infekce a infekce HIV a aktivne podílet na formulaci politiky verejného zdraví, s cílem snížit zátež nemocí HIV po celé Evrope. EACS pokyny poskytují vodítko pro zdravotnické pracovníky na: posouzení HIV-pozitivních osob, antiretrovirální terapie (ART), prevence a rízení komorbidit, soubežné infekce a oportunní infekce. EACS App funkce patrí full-textové vyhledávání, uživatelem vytvorené záložky a poznámky, ruzné tabulky a další.Alphabetical

Genres