MAME4droid (0.37b5)

Seleuco

Arcade

com.seleuco.mame4all

MAME4droid je verze iMAME4all (Jailbroken iPhone, iPad) pro Android, všechny z nich vyvinutý Davidem Valdeita (Seleuco), port MAME 0.37b5 emulátor Nicola Salmoria a tým, a je založena na GP2X WIZ MAME4ALL 2.5 od Franxis. MAME4droid emuluje arkádových her podporuje puvodní MAME 0.37b5 plus nejaké další hry z novejší verze MAME. Tato verze emuluje více než 2000 ruzných romsets. Prosím zkuste pochopit, že s touto cástkou her, nekterí pobeží lépe než jiné a nekteré dokonce nemusí pracovat s MAME4droid. Prosím nemám e-mail me s žádostí o konkrétní hru spustit. Majitelé starších zarízení by nemel ocekávat dobrý výkon. Tipy pro výkon: použít nižší kvalitu zvuku nebo jej vypnout, použijte 8 bitová hloubka, underclock procesor a zvukové procesory. Zakázat tlacítka a stick animace a zakázat také jemné škálování. Po instalaci, umístete vaše s názvem MAME zip ROM do složky /sdcard/ROMs/MAME4all/roms. MAME4droid používá pouze MAME4droid & iMAME4all používá pouze "0.37b5", "GP2X WIZ 0.37b11 mame romset". Použijte "clrmame.dat" soubor zahrnutý v /sdcard/ROMs/MAME4all/prevést romsets z jiných verzí MAME ty používané touto verzí, pomocí ClrMAME Pro nástroje, k dispozici v této adrese URL: http://mamedev.emulab.it/clrmamepro/ MAME4droid se nikdy "Uložit státy", protože je založena na MAME verzi, která není podporována. Oficiální webová stránka pro novinky, zdrojový kód & Další informace: http://code.Google.com/p/imame4all/ Chcete-li videt MAME licence, prejdete na konci tohoto dokumentu. Funkce ------------ Podpora pro zarízení se systémem Android 2.1 a vyšší. Nativní podpora pro Android Honeycomb tablety. Android 3.0 (Honeycomb) 2D hardwarovou akcelerací. Autorotate. HW klíce premapování. Dotykový regulátor muže být vám/skryté. Plynulý obraz. Prekrýt filtry, scalines, CRT... Digitální nebo analogové klepnete na vybrat. Animované dotek stick nebo DPAD. iCade Ionu a iCP (jako iCade režim) externí radice podporován. Podpora Wiimote pomocí aplikace WiiCrotroller trhu. 1 až 6 tlacítka volitelne. Možnosti pro pomer stran videa, merítko, otocit. Nastavitelný CPU, zvuk hodiny. MAME licence http://www.mame.NET http://www.mamedev.com Copyright © 1997-2010, Nicola Salmoria a MAME tým. Všechna práva vyhrazena. Redistribuce a použití tohoto kódu nebo odvozená díla jsou povoleny za predpokladu, že jsou splneny následující podmínky: Další distribuce nesmí být prodávány, ani mohou být použity v komercní produkt nebo cinnost. Distribuce, které jsou upraveny z puvodního zdroje musí obsahovat kompletní zdrojový kód, vcetne zdrojového kódu pro všechny soucásti používané binární soubory AbiWordu z modifikovaných zdroju. Však jako zvláštní výjimku, distribuovaný zdrojový kód nemusí obsahovat nic, co se bežne distribuuje (ve zdrojové nebo binární forme) s hlavními složkami (kompilátor, jádra a tak dále) operacního systému, který je spustitelný soubor spušten, pokud komponenta samotná nedoprovází spustitelný soubor. Opakovaná musí reprodukovat autorských, tento seznam podmínek a následující prohlášení v dokumentaci nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí. TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPEVATELI "JAK JE" A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ CI PREDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VCETNE, ALE NIKOLI VÝHRADNE, PREDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL, JSOU VYLOUCENY. V ŽÁDNÉM PRÍPADE VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPEVATELÉ RUCÍ ZA JAKÉKOLIV PRÍMÉ, NEPRÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VCETNE, ALE NIKOLI VÝHRADNE, NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ CI SLUŽEB; ZTRÁTY POUŽITELNOSTI, DAT NEBO ZISKU; NEBO PRERUŠENÍ PODNIKÁNÍ) JAKKOLI ZPUSOBENÉ A PODLE JAKÉKOLI TEORIE ODPOVEDNOSTI, AT JIŽ SE JEDNÁ O SMLOUVY, OBJEKTIVNÍ ODPOVEDNOSTI NEBO OBCANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VCETNE NEDBALOSTI NEBO JINAK) VYPLÝVAJÍCÍ ŽÁDNÝM ZPUSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYŽ UPOZORNENA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.



Mobile Legends

Alphabetical

Genres