Chuzzle Mind Bender

Dragons Funny

Board

com.smallhome.chuzzlemindbender

Stejný Chuzzle hru na PC s hvezdou verzí Prehrávac je predkládán s deskou 6 x 6 pestrobarevným fuzzballs zvané "Chuzzles" v porádku. Máte 4 režim: -Klasické Chuzzle -Chuzzle rychlostní -Zen Chuzzle -Bender mysl Speciál: hra aktualizován mesícní aktualizace na 45 úrovní v režimu Bender MinAlphabetical

Genres