Book of Science

MrSLee

Educational

com.stamford.app.game.education.learn.physics.fragment.masterdetailflow

Tato kniha obsahuje více než 700 otázky s více možnostmi na základy vedy (na základe osnov fyziky, chemie a biologie) Jakmile zvolíte správnou odpoved, zajímalo vysvetlení pro snazší porozumení. Výberem konkrétní téma se zamerí ucení v této konkrétní oblasti. Další otázky, které dostanete správnou více hvezd jsou zasloužené. Otázka témata zahrnují následující predmety:- Fyzika: - síla, magnetická, energie, elektriny, vlny, objektivy, lékarské, atomu a graf Chemie: - Atomová struktura, lepení, kvantitativní, chemické zmeny, zmeny energetické, sazbách reakce, organické, analýza a zeme. Biologie: - bunky, organizace, infekce, Bioenergetika, Homeostatasis, dedicnost a ekologie Tato aplikace vám pomuže pochopit základy vedy, zahrnující fyziku, chemii a biologii.Bus Rush

Alphabetical

Genres