Advanced Biology Course Review

Top of Learning

Libraries & Demo

com.topoflearning.free.vibering.medical.advanced.biology.exam.review

Premium verze této vzdelávací aplikace biologie obsahuje následující kapitoly: 1. biologie podmínky 2. bunky biologie 1 3. bunky biologie 2 4. molekulární biologie 1 5. molekulární biologie 2 6. molekulární biologie 3 7. geny 8. organické a anorganické slouceniny 9. experimentální Design a fotosyntéza 10. regulacní mechanismy v rostlinách a Aanimal bunek 11. parazitu a patogenu 12. DNA 1 13. DNA 2 14. RNA 15 proteosyntézy 1 16 proteosyntézy 2 17 taxonomie 18 bunky a energie 19 energie, rízení spotreby a kontinuita 20 biologie organismu 21 evolucní biologie 1 22 evolucní biologie 2 Biologie je prírodní veda zabývající se studiem života a živých organismu, vcetne jejich struktury, funkce, rust, vývoj, distribuce a taxonomie. [1] moderní biologie je obrovská a eklektické pole, složené z mnoha oboru a odvetví. Navzdory široké pusobnosti biologie, existují však nekteré obecné a sjednocující pojmy v nem, které rídí všechny studie a výzkum, sloucení do jediného, soudržného polí. Obecne platí biologie rozpoznává bunku jako základní jednotku života, geny jako základní jednotka dedicnosti a evoluce jako motor, který pohání syntézy a vznik nových druhu. Je také zrejmé, dnes že prežít všechny organismy spotrebovávají a transformace energie a tím, že reguluje jejich vnitrní prostredí udržet stabilní a zásadní podmínkou. Tato vzdelávací & lékarské aplikace je urcena k CMAA kandidátu, ale také pro: NCLEX-RN NCLEX-PN NCLEX CNA, ANP - dospelý Jeremy Hindle FNP - rodina Jeremy Hindle A-HNP dospelí Gero primární Jeremy Hindle ANP-BC Adult Hindle FNP-BC rodiny Hindle PNP-BC detská zdravotní sestra praktického lékare Platné od BC akutní péce Hindle HNP - BC geron sestra praktického lékare PMHNP-BC dospelých psychiatrické a duševní zdraví Jeremy Hindle PMHNP-BC rodiny psychiatrické a duševní zdraví Jeremy Hindle CNRN SCRN a také pro USMLE, komplexni, ANCC certifikacní centrum. Tato aplikace je také vhodná pro studenty, výzkumné pracovníky, rezident, lékari, anatomie & fyziologie specialisty, zdravotní sestry a lékari a samozrejme lékarské pedagogických a profesoru. Získejte lepší skóre ve vašem USMLE (krok 1, krok 2 CS & CK), Leonard, MCAT, DAT, komplexni, CNA, ovsa, NBDE nebo PCAT zkoušku a nejduležitejší je se zamilovat s materiálem, to stojí za veškerou pozornost. Aerobiology-studium organických cástic vzduchu Zemedelství – studium produkují plodiny a chov dobytka, s durazem na praktické aplikace Anatomie-studie formy a funkce, v rostlinách, zvíratech a jiných organismu, nebo konkrétne u lidí Histologie-studium bunek a tkání, pobocku Mikroskopická anatomie Astrobiologie (také známý jako exobiologii, exopaleontology a bioastronomy) – studium evoluce, distribuce a budoucnost života ve vesmíru Biochemie – studium chemických reakcí, které jsou nezbytné pro život existovat a fungovat obvykle zamerují na bunecné úrovni – Studium biologie prostrednictvím dopravního inženýrství s durazem na použití znalostí a zejména ve vztahu k biotechnologie Biogeografie – studie rozšírení druhu prostorove a casove Bioinformatika-využívání informacních technologií pro studium, sber a ukládání genomické a jiných biologických dat Biomatematiky (nebo matematické biologie) – kvantitativní nebo matematické studium biologických procesu, s durazem na modelování Biomechanika-casto považován za odvetví medicíny, studium mechaniky živých bytostí, s durazem na aplikované využití protézy nebo protetiky Biomedicínský výzkum – studie o zdraví a nemoci Farmakologie-studium a praktické uplatnování prípravu, použití a úcinky drog a syntetických léku Molekulární biologie –Angry Birds Rio
Angry Birds
Avakin Life

Alphabetical

Genres