AccessMedicine App

Unbound Medicine, Inc

Medical

com.unbound.android.ubam

AccessMedicine aplikace od McGraw-Hill lékarský prináší nezbytnou podporu a neocenitelné místo péce o rešení pro klinické praxi prostrednictvím techto mobilních funkcí: Rychlé lékarské Dx & Tx je sbírka strucných založené na dukazech obrysy podmínek a poruchy nejcasteji vyskytují v lékarské praxi – ideální na vysoce výnosných recenzi nebo pro rychlou orientaci v klinické praxi. Fitzpatrick barevný Atlas klinická dermatologie usnadnuje dermatologické diagnózy tím, že poskytuje barevné obrázky kožních lézí, plus souhrnný prehled kožních onemocnení a chorob. Diferenciální diagnóza nástroj poskytuje více než 1000 diagnózy prostrednictvím Diagnosaurus, McGraw-Hill lékarský nástroj, který efektivne umožnuje procházet príznaky, nemoc nebo varhanní systém poct. Diagnostické testy, z vrze diagnostické testy, je Strucná referencní prírucka k výberu a interpretaci bežne používané diagnostické testy, vcetne laboratorních postupu v klinické praxi. Poznámka: Aplikace AccessMedicine je k dispozici uživatelum v institucích s plnou licenci. Chcete-li aktivovat a pokracující prístup k aplikaci, uživatel musí mít aktivní úcet muj prístup prostrednictvím AccessMedicine a znamení v každých 90 dní prostrednictvím vaší instituce, na míste nebo prostrednictvím síte VPN. Muj prístup úctu uživatelské jméno a heslo bude aktivovat tuto aplikaci. Powered by: bez závazku, medicínaAngry Birds Rio
Angry Birds
Avakin Life

Alphabetical

Genres