Differential Dx Free

Wisdom Labs

Medical

com.wisdom.differentialdiagnosisfree

Tato aplikace je urcena pro mladé lékare a studenty medicíny. Poskytuje strucný popis spolecných príznaku v každodenní lékarské praxi a popis jejich prícin. Plná verze této aplikace obsahuje informace o témer 100 príznaky. Omezená verze obsahuje 25 obycejné mezi nimi. Informace v této aplikaci je odvozen ze standardních zdroju v lékarské literature vcetne Harrison je medicína, Goldman Cecil medicíny, Davidson medicíny, Kumar a Clark medicíny, soucasné lékarské diagnózy a lécby a ruzné verohodné online zdroju. Presnost je naší hlavní prioritou, ale stále žádná záruka muže být, vzhledem k tomu, že obsah je 100 % bez chyb. Námety a pripomínky ohledne prípadné chyby nebo pro další zlepšení by bylo velmi ocenil. Všimnete si, že použití této aplikace je omezena na pouze pro vzdelávací úcely a neslouží jako zdroj, na nichž jsou založeny lékarských rozhodnutí.Alphabetical

Genres