General Chemistry Course App

Wolfram Group

Education

com.wolfram.android.chemistry

Užívání úvodní chemie, nebo treba odkaz na rychlé chemie? Pak je treba Wolfram obecné chemie kurz asistenta. Tato komplexní aplikace pro chemii vám pomuže vám rychle vyrešit domácí problémy, ace testy a kvíz pochopení základních chemických pojmu, takže jste pripraveni pro své kurzy. Zapomente na konzervy príklady! Pomocník pro kurz chemie Wolfram vyreší vaše problémy konkrétní chemie za behu. Tato aplikace obsahuje následující témata pro úvodní chemie, Obecná chemie a chemie AP: -Stanovení vlastností prvku, chemikálií a ionty -Výpocet vlastností plynu pomocí ruzných zákonu plyn -Provede Stechiometrický prevody pro rešení -Bilancních rovnic -Výpocet entalpie, rovnovážná konstanta a teoretického výnosu reakce -Provádet více než 45 ruzných výpocty Wolfram obecné chemie kurz asistent je pohánen Wolfram | Motor alfa výpocetní znalosti a je vytvárena Wolfram Research, tvurce Mathematicathe svetový prední softwarový systém pro matematický výzkum a vzdelávání. Wolfram obecné chemie kurz asistent nakreslí na výpocetní sílu Wolfram | Alpha superpocítace pres 2G, 3G, 4G nebo Wi-Fi pripojení.Glow Hockey

Alphabetical

Genres