Easy Bible Free

Bible ✝️

Books & Reference

easy.to.read.bible.free

Hledáte snadno císt a studovat Bibli? Nyní si mužete Bibli s sebou všude s touto novou verzí Bible, která vás bude doprovázet na všech dob. Snadno citelné verze je bezplatná verze, která je k dispozici pro Android stáhnout a sdílet se svými práteli a blízkými. Stáhnete si naši snadno použitelné aplikace Bible, která pracuje offline. Jakmile jste si stáhli aplikaci v zarízení, mužete ji použít pozdeji bez pripojení k Internetu. Snadno pochopitelné, je anglický preklad Bible, puvodne publikoval jako anglické verze pro neslyšící, navštevovat potrebám neslyšících a ctení Bible jednodušší je pro ne i pro zacátecníky. Snadno citelné verze používá jednodušší slovní zásobu a kratší vety, ideální pro lidi s omezenou ctení schopnosti. Studovat a císt svaté slovo v dnešní anglictine. Jazyk je anglictina Basic. Nikdy nebylo tak snadné císt svaté slovo! Vlastnosti: -Prátelské cisté a rychlé rozhraní -Offline verze Bible: (je vyžadováno pripojení k Internetu c) -Zdarma audio celé Bible: umožnuje poslouchat každý verš nebo celá kapitola -Hledání podle klícového slova: (to je snazší najít váš oblíbený verš) -Záložku a zvýraznit verše -Vytvorit seznam oblíbených položek -Upravte velikost písma (zvýšení nebo snížení velikosti písma) -Kopírování, vkládání a sdílení verše -Snadný prístup ke všem knihám a kapitol z kterékoli cásti aplikace -Pamatovat poslední knihu ctete, když znovu otevrete v aplikaci -Dlouhý stisk nad verš jej pridat k oblíbeným položkám. -Sdílet všechny verše na Facebooku s jedním klepnutím a šírit slovo Boží! -Nocní režim: ideální pro ctení slovo Boží ve tme bez únavy ocí. -Aplikace zve: sdílet Bible se všemi svými práteli na Facebooku. -Podpoložky: Pridali jsme podpoložky pro lepší pochopení posvátného textu. -Tablet verze: lepší tablet a horizontální obrazovky, aby se více pohodlí. Použijte svuj cas císt a studovat svaté slovo! Mužete zacít dnes! Stáhnete si kompletní verzi Bible, obsahující starého a nového zákona. Starý zákon má celkem 39 knih, které se skládají z: Pentateuch: Genesis, Exodus, Leviticus, císla, Deuteronomium Historické knihy: Jozue, soudcu, Ruth, první Samuel, druhé Samuel, první Králové, druhé Kings, první Chronicles, druhý Chronicles, Ezdráš, Nehemjáš, Esther. Poetické knihy: úloha, Žalmy, prísloví, kazatel, Písen písní Prorocké knihy: Major proroci - Izaiáš, Jeremiáš, plác, Ezechiel, Daniel. Menší proroci - Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Míka, Nahum, Abakuk, Sofoniáš, Hudecková, Zachariáš, Malachiáš. Nový zákon má celkem 27 knih, které se se skládají z: Matthew, Mark, Luke, John, akty, Rímané, Korintským 1 a 2, Galatským, Efezským, Filipským, Koloským, 1 Tesalonickým, 2 Tesalonickým, 1 Timoteovi, 2 Timothy, Titus, Vlasta, Židum, James, 1 Petr, 2 Petr 1 Jan, 2 John, 3 John, Jude, zjevení. Buh ti žehnej! Amen!Alphabetical

Genres