ECG Interpretation

MeetDoc Developers

Medical

ecginterpretation.ecginfo.meetdoc.com.ecginterpretation

Elektrokardiografie (EKG nebo EKG *) je proces záznamu elektrické aktivity srdce pres casové období. Typický sledování EKG je opakováním cyklu trí elektrických podniku: P vlna (depolarizace síní), QRS komplexu (ventrikulární depolarizace) a vlnu T (ventrikulární repolarizace). EKG je tradicne vykládána metodicky aby si ujít žádné duležité zjištení. V normálním stavu je srdecní frekvence mezi 60 až 100 tepu za minutu. Pod 60 srdecní frekvence je prý léky vyvolávajícími a tachykardii je prý rychlost rychlejší než 100 úderu za minutu. Mnoho sportovcu muže mít normální klidová srdecní frekvence je nižší než 60 tepu za minutu. Elektrická osa srdecní je obecný smer ventrikulární depolarizace wavefront (nebo prumerný elektrický vektor) v sagitální rovine (rovina koncetiny vede a rozšírená koncetiny vede). EKG je ovlivnena pohyby pacienta. Nekteré rytmické pohyby (napr. tres nebo chvení) muže vytvorit iluzi srdecní arytmie.Alphabetical

Genres