Girl finder

VIDEOBUY LTD

Dating

eu.hss.fmg

Aplikace "najít moje holka" slouží jako jednoduchý zpusob, jak vyhledávat partnery pro zábavu, spolecník a cokoli jiného, co by nikdy si po vzájemné dohode. Vyhledávací funkce muže být bud založen na umístení GPS nebo manuálního vyhledávání. Aktuální pozici na mape mužete najít tak, že mužete zvolit ten, který se nachází blízko vás kdekoli na svete. Si mužete dohodnout schuzku prostrednictvím chatu. Po vzájemné dohode je, se mužete setkat na kterémkoli míste, které by bylo vhodné i pro vás. Prihlášení jako "uživatel" je diskrétní zpusob, jak najít nejvhodnejší spolecník. Prihlášení jako "poskytovatele" (podle obecné podmínky použití), mužete najít muže zajímají vás z libovolného místa na svete. Výhodou této aplikace je, že váš profil se zobrazí uživatelum v tesné prostredí, turisté, cestovatelé a všem tem, kterí hledají spolecníka a zábavy.Glow Hockey

Alphabetical

Genres