Banque Populaire

BANQUE POPULAIRE

Finance

fr.banquepopulaire.cyberplus

S vaší aplikací, prostrednictvím predplatného Cyberplus spravovat své úcty nikdy nebylo snazší. ZÁKLADNÍ RYSY RÍDIT SVÉ ÚCTY V AUTONOMIE: Navigace v gestu do stavu úctu dle vašeho výberu a vaše karta s "rychlé rovnováhu. Pri každém otevrení aplikace mužete tyto informace zobrazit bez obnovování hesla, Zobrazit podrobnosti o vašich úctu: prodej, zásoby, mapy, podrobnosti o IBAN/bankovní operace. Spravujte úcty prevody, již registrované tretí verš. Prejdete na císla tísnového volání pro vaši banku a vstoupit do prímého kontaktu s poradcem, Vytvorit vlastní oznámení rídit nejbližší vaše úcty Objevte mnoho dalších funkcí! CO JSOU OPRÁVNENÍ VYŽADOVANÁ APLIKACÍ? -Pozice: prístup k vaší poloze slouží pouze k zobrazení nejbližší Bankomat.  -Autorizace telefon: umožnuje zavolat poradce ze stránky "Kontakt vaše banka" nebo prístup nouzové ze stránky "Užitecná císla". -Fotoaparát: prístup ke své kamere slouží pouze k vám umožní prohlédnutí dokumentu ze stránky "Odesílání dokumentu". -Obsah fotografie/multimedia / file: umožnuje sdílet dokument nebo fotografii vašeho výberu s vaší bankou ze stránky "Odesílání dokumentu". -Identifikaci zarízení a informace o odvolání: k identifikaci zarízení prijímat oznámení, pokud souhlasíte. Pozn.: Jsme odhodláni velmi respektování vašeho soukromí a ochrany vašich osobních údaju. Tyto informace neslouží k žádným jiným úcelum a nejsou zachovány. Uživatelé smartphonu nemají OS 4.1 nebo vyšší, prejdete na následující odkaz: https://m.banquepopulaire.frBus Rush

Alphabetical

Genres