Earth-Now

Jet Propulsion Laboratory

Education

gov.nasa.jpl.earthnow.activity

NASA Earth nyní je aplikace, která zvizualizuje nedávné globální klimatické údaje z vedy o zemi satelitu, vcetne teploty vzduchu u povrchu, oxid uhlicitý, oxid uhelnatý, ozonu a vodní pára, jakož i odchylky gravitace a morem. Sady dat jsou vizuálne popsány pomocí mapy "falešné barvy". Barevne legendy jsou k dispozici k oznacení relativní sílu ci slabost environmentálního stavu. Výsledný 3D model zeme muže otácet jedním prstem preškrtnutím a muže také být v merítku nebo svírání 2 prsty. Byl vyvinut komunikace vedy o zemi a vizualizaci technologie aplikace a vývojové týmy v NASA Jet Propulsion Laboratory, s podporou z ústredí NASA.Alphabetical

Genres