Chess Lab

Pablo Ezequiel Inchausti

Strategy

io.github.pabloezequiel.chesslab

Zlepšete své šachové taktiky Dovednost najít rešení puzzle s ruznými složitost stupne. Zacít s velmi snadné mat cvicení v pouze jeden pohyb a pokracujte nácvik ve dvou, trí a ctyr tahu. Každý diagram šachy mají rešení dostupné na jedno kliknutí... ale... ... Jste schopni vyrešit všechny bez pomoci?Alphabetical

Genres