Emergency Medication Reference

jenn72

Medical

jenn72.emergencydrugs

Rychlé a snadné odkaz nouzový léku vcetne indikace, kontraindikace a klasifikace dávky pro dospelé a pediatru. Nouzové léky patrí léky AHA ACL mezi seznam ostatních vcetne; Atropin, Diazepam, blízko, morfin, a mnoho dalších. Upozornení: Neexistuje žádná záruka, informace jsou aktuální. Aplikace a autor nemuže nést odpovednost za žádné náhodné, následné nebo neprímé škody vzniklé v dusledku použití informací poskytnutých. Poskytnuté informace je nechci použít jako náhradu pro protokoly podle doporucení lékare.Alphabetical

Genres