Gin Rummy

i-set Co.,Ltd.

Card

jp.iset.ginrummy

Žolíky je jedním z nejvíce populární karetní hra. Hrát žolíky proti Android. -Gin Bonus 25 bodu -Velký Bonus Gin 31 bodu -Nižší Bonus 25 bodu -Oklahoma Gin Oklahoma Gin je derivát žolíky. Minimální pocet, jakou muže srazit hráce urcuje hodnota první kartu lícem nahoru. Je-li tato karta se stane, že rýc, všechny noty v obchodu se zdvojnásobil. O oprávnení: -INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE: používá pro reklamy Cásti této aplikace jsou úpravy na základe díla vytvoreného a sdíleného spolecností Google a používán v souladu s podmínkami popsanými v atribucní licenci Creative Commons 3.0.Glow Hockey

Alphabetical

Genres