Portable Wi-Fi hotspot

CORE TECHNOLOGY

Communication

kr.core.technology.wifi.hotspot

Zapnete prenosný Wi-Fi hotspot Zlepšit mobilní práci s pocítacem. Jednoduché a rychlé. ** Pred spuštením aplikace konfigurace je vyžadováno. NASTAVENÍ: Nastavení-> více... -> Uvázání & prenosný hotspot-> nastavení hotspotu Wi-Fi https://support.Google.com/Android/Answer/182134 Prejmenování nebo zabezpecení prenosného hotspotu Mužete zmenit název název vašeho telefonu Wi-Fi síte (SSID) a zabezpecit svou sít Wi-Fi, když funguje jako prenosný prístupový bod. Prejdete na položku Nastavení video Wireless & síte video více video uvázání & prenosný hotspot. Presvedcte se, zda je zaškrtnuto polícko prenosný Wi-Fi hotspot. Klepnete na konfiguraci Wi-Fi hotspot. Otevre se dialogové okno Konfigurace Wi-Fi hotspot. Nastavte své jméno a bezpecnostní možnosti následovne: Zmena síte POUŽITÍ: Jen dotknete ikony prenosný Wi-Fi hotspot, zapnuto / vypnuto * K smartphone datový tarif odberu je zapotrebí pro uživatele nekterých telekomunikacních firem.Panda Pop
Paper.IO

Alphabetical

Genres