Portable Wi-Fi hotspot

CORE TECHNOLOGY

Communication

kr.core.technology.wifi.hotspot

Zapněte přenosný Wi-Fi hotspot Zlepšit mobilní práci s počítačem. Jednoduché a rychlé. Před spuštěním aplikace konfigurace je vyžadováno. NASTAVENÍ: Nastavení více... -Tethering a přenosný hotspot nastavení hotspotu Wi-Fi https://support.Google.com/Android/Answer/182134 Přejmenování nebo zabezpečení přenosného hotspotu Můžete změnit název název telefony Wi-Fi sítě (SSID) a zajistit jeho Wi-Fi síti při jeho herectví jako přenosný přístupový bod. Přejděte na nastavení Wireless & sítě více Tethering a přenosný hotspot. Přesvědčte se, zda je zaškrtnuto políčko přenosný Wi-Fi hotspot. Klepněte na konfiguraci Wi-Fi hotspot. Otevře se dialogové okno Konfigurace Wi-Fi hotspot. Nastavte své jméno a bezpečnostní možnosti následovně: Změna sítě POUŽITÍ: Jen dotkněte ikony přenosný Wi-Fi hotspot, zapnuto / vypnuto Přihlášení do smartphone datový tarif je zapotřebí pro uživatele některých telekomunikačních firem.pac man
pac man
panda pop
panda pop
panda pop
pixel gun 3d pocket edition
pj masks moonlight heroes
plants vs zombie
plants vs zombies
pocket tanks
pocket tanks
power rangers
power rangers legacy wars
puzzle game

Alphabetical

Genres