ABCmouse Zoo

Age of Learning, Inc.

Education

mobi.abcmouse.zoo.google

** Zdarma clenství v ABCmouse.com ** Deti milují ucit o zvíratech! ABCmouse Zoo aplikace od výrobcu osnov ABCmouse.com Early Learning Academy award vítezný nabízí 15 druhu zvírat, nabízených v fotorealistické animace, které vás a vaše díte muže navštívit kdekoli, anytimeeven pri offline! Soucasní clenové ABCmouse tuto aplikaci mužete použít zdarma jen tím, že se prihlásíte. A pokud nejste clenem, ale mužete se prihlásit prostrednictvím této aplikace prístup k plné ABCmouse zkušeností a zacít vaše rodina se ucí dobrodružství. Nabídky aplikace ABCmouse Zoo 15 animovaný exponátu 15 základní fakta a 15 pokrocilé fakta pro každé zvíre 4 interaktivní kvízy pro každé zvíre Rozvoj jazyka a budování slovní zásoby Ucení o zvíratech pomáhá detem rozvíjet pozorování a dovedností kritického myšlení, jako upozornení, podobnosti a rozdíly. Je to také skvelý zpusob, jak získat jazykové znalosti, protože slovní zásobu slov, která popisují zvírata jsou užitecné v mnoha jiných prípadech. ABCmouse Zoo app nabízí základní i rozšírené verze faktu a kvízy tak mládež muže zacít porozumení skutecnosti vyjádrené v jednodušší jazyka pred prechodem na pokrocilejší pojmy a slovní zásobu. Krome toho fotografie pro každou skutecnost a kvíz poskytují jasnou vizuální podporu pro detské porozumení na obou úrovních. Tato aplikace obsahuje žádné reklamy tretích stran a nesdílí žádné osobní informace o vás nebo vaše díte s tretími stranami.Angry Birds Rio
Angry Birds
Avakin Life

Alphabetical

Genres