Bb District by Blackboard

Blackboard K-12

Education

net.parentlink.parent

Aplikace Bb okres od tabule vám personalizované okno do dení ve škole. Získávejte novinky a informace o a zapojit. Vlastnosti aplikace: -Okres a školní zprávy -Pomocí príkazového rádku okres tip -Prístup k adresári okres -Zobrazí informace, které jsou prizpusobené vašim zájmum Rodice a žáci s prístupem k Bb okres muže: -Zobrazení tríd, prirazení a docházka -Zobrazení a pridat kontaktní informace Poznámka: Ne všechny uvedené funkce mohou být k dispozici ve škole. Obratte se na vaší škole požádat o neaktivní funkce. Požadavky: -Školy/okres musí mít Bb okres s mobilními službami -Wi-Fi access nebo datový tarif pro prístup k InternetuBus Rush

Alphabetical

Genres