Drudge Report

SoLoMob Inc.

News & Magazines

net.solomob.android.drudgely

Dríc zpráva o steroidy! Drudgely pro dríc zpráva je proste nejsilnejší a funkce zabalené aplikace Dríc Report (www.drudgereport.com) na Android telefony a tablety. Drudgely má mnoho rozšírené funkce, napríklad souhrnu, Cítanka mód, prevod textu na rec, offline ctení a preklad, které berou dríc zpráva zkušeností na další úroven. Drudgely je optimalizována pro telefony a tablety (zejména. 7" a 10" tablety Nexus 7 a Nexus 10), seznam rozvržení pro telefony a volitelné rozložení mrížky a dlaždic pro tablety, podobne jako Flipboard nebo Google proudy. Oprávnení: CTENÍ stavu a IDENTITY telefonu: Povinnost pozastavit/prehrát hlasové syntézy pro príchozí/odchozí hovory. ZMENIT systém nastavení/prevence zarízení ze spaní: Nutné povolit pozadí stahování diskusních príspevku, pokud telefon/tablet k nastavení odpojení WiFi, když obrazovka je vypnuto (volitelné). Klícové vlastnosti: * Císt celé clánky ve formátu krásne pro mobilní/tablet obrazovku. * Spotrebovávat zprávy rychleji s 100 slov Shrnutí clánku. * Použití textu na rec poslouchat zprávy, když jste na cestách. * Získejte okamžitý prístup k clánkum, které jsou predem staženy do šetrí cas. * Clánky automaticky staženy pro ctení offline. * Vyberte si mezi rozložení seznamu, mrížky a dlaždic pro 7" plus tablety. * Vyberte si mezi ctyr barevných motivu, vcetne nocní téma. * News widget (domov a zamykací obrazovku) pro snadný prístup k nejnovejším zprávám. * Použití textu na rec Alarm probudí Poslední zpráva dríce. * Uložit clánky pro ctení pozdeji v rámci Drudgely nebo Uložit do kapsy, atd. * Podíl na Twitter, Facebook, Google +, e-mailu, Blogger, Tumblr, atd. * Snadno zmente velikost písma v zobrazení clánku svírání v clánku zobrazení. * Shake telefon/tablet snadno pause/Play prevod textu na rec. * Snadno Preložte clánky prostrednictvím služby Google Translate. * Prejetím mužete snadno precházet mezi clánky v režimu zobrazení clánku. * Odfiltrovat císt clánky zobrazíte pouze neprectené clánky, clánky Marka líbil. * Vyhledejte clánky obsahující všechny klícové slovo pomocí možnosti hledání. * Shake zarízení obejít zámek obrazovky a prístup Drudgely (volitelné). * Si upozorneni na nové clánky se nacházejí a pripravené (volitelné). Klícová slova: Drudgereport, dríc zpráva App, dríc Widget, dríc zpráva tabletu Poznámka: Prosím e-mail drudgely@yahoo.com chyby nebo další názory místo komentování na Google Play, protože nemužeme kontaktovat tam vyrešit váš problém. Drudgely není oficiální aplikace zpráva dríce a není spojen s Dríc Report.Drive Ahead
Dumb Ways To Die

Alphabetical

Genres