File Explorer (Root Add-On)

NextApp, Inc.

Business

nextapp.fx.rr

Tento doplnek vyžaduje root prístup. To nebude root telefonu/tabletu. *** Tento modul umožnuje funkce pro správu souboru korenové FX File Explorer. TOTO JE POUZE DOPLNEK, NIKOLI APLIKACE. Musíte mít FX File Explorer nainstalována pro nej pracovat. Tento doplnek nezobrazí v spouštec aplikace. Jeho funkce je prístupná v rámci FX, klepnutím na položku "Systému (Root)" na domovské obrazovce FX. Prosím nainstalujte FX a vyzkoušejte ji pred nákupem: https://play.google.com/store/apps/details?id=nextapp.fx DULEŽITÉ INFORMACE: PRED STAŽENÍM SI PRECTETE *** * MUSÍTE již mít prístup uživatele ROOT: Tento modul vyžaduje, že máte root/superuser prístup v telefonu/tabletu. Tento modul nebude root telefonu/tabletu. Pokud není prístup uživatele root, tento modul je k nicemu. * Root prístup je urcena pro vývojáre a znalý nadšenec. Nesprávné použití žádné korenové prístup aplikace muže zpusobit váš telefon/tablet správne nebo bude zcela nefunkcní. Prebíráte veškerá rizika pri použití tohoto nebo jakékoli aplikace prístup uživatele root k úprave zarízení. *********************************************************** Obecné vlastnosti: * Procházet, upravovat a kopírovat soubory do a z jinak neprístupných/data/app (nainstalované aplikace) a/data/data (data aplikací / konfigurace) adresáre. * Vyhledávat soubory a složky do souboru, velikost, datum a typ. * Zobrazit a zmenit oprávnení a vlastnictví souboru a složek. * Pripojte oddíly/System a root (/) jako pro ctení i zápis. * Upravte konfiguracní soubory jako root pomocí FX je vestavený textový editor. * Zobrazte jakýkoliv text nebo binární soubor pomocí FX je vestavený binární/hex a textové prohlížece. Bezpecnost a bezpecnostní funkce: Jak FX je navržen tak, aby se správce "každodenní" souboru, zvláštní péce byla venována zajistit, že k nemu pridáte prístup uživatele root funkce by odvádet pozornost od této možnosti. Když je nainstalován modul korenové, FX stále vždy používejte normální Android prístup pro operace se soubory. Korenový modul povolen pouze když konkrétne otevrení katalogu "Systému (Root)" z domovské obrazovky FX. Funkce zabezpecení lze nakonfigurovat bud vás varovat, když používáte prístup uživatele root (výchozí chování) nebo požadovat kód PIN nebo heslo pro použití funkce root. Tyto funkce lze také zakázat, ale jsou navrženy tak, aby být velmi nenápadné, (napr varování se zobrazí pouze po Konfigurovatelný interval použití non-root). FX upozornení se zobrazí na domovské obrazovce vždy, když "/" nebo "/ systém" oddíly byly životopisy remounted pro ctení i zápis, protože je to pro ne pripevnit je jen pro ctení, když skoncíte práci jako root bezpecnosti/bezpecnostní riziko. FX rysy rekurzivní checksum kalkulátoru umožnit rucní kontrolu integrity souboru mezi dva adresáre a systém muže dokonce obsahovat oprávnení a údaje o vlastnictví do výpoctu zajistit dva adresáre jsou nakonfigurovány identicky. Tato funkce je prístupná dlouhým zatlacením na složku a klepnete na "Detaily" a poté na možnost "Vypocítat kontrolní soucet".Flip Diving

Alphabetical

Genres