ASCVD Risk Estimator Plus

American College of Cardiology Foundation

Medical

org.acc.cvrisk

Odhad rizika ASCVD spolecne zverejnily American College of kardiologie (ACC) a americké kardiologické asociace (AHA) pomoci poskytovateli zdravotní péce a pacienty odhad 10 let a životnost rizika aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnení (ASCVD) pomocí sdružených kohorta rovnic a celoživotní riziko Pie. Tato aplikace slouží jako doprovodný nástroj k pokynu ACC/AHA 2013 na posouzení kardiovaskulárního rizika a pokynu ACC/AHA 2013 na lécbu krevní Cholesterol snížit aterosklerotické kardiovaskulárního rizika u dospelých. Odhad rizika ASCVD poskytuje snadný prístup k doporucení specifických pro odhadu rizika produkované kalkulacky. Navíc aplikace obsahuje referencní informace pro oba poskytovatelé snadno prístupné vodítko a pacientu týkající se lécby, sledování a životního stylu.Angry Birds Rio
Angry Birds
Avakin Life

Alphabetical

Genres