G4A: Russian Bank

Games4All

Card

org.games4all.android.games.crapette.prod

Ruská banka nebo Crapette je konkurencní trpelivost hra pro dva hráce. První hrác se zbavit všech svých karet stejne jako u vetšiny trpelivost hry, je vítezem. V Severní Americe lidé také nazývají tuto hru Stop nebo Touch, ale typické stop nebo Touch pravidlo se nepoužije v této verzi. Na zacátku hry obdrží každý hrác zamíchaný balícek 52 karet. 12 techto karet jsou rozdány v hromádku lícem dolu s 13 kartu lícem nahoru nad ním. Tento pilot se nazývá "rezervní deck". Z paluby každého hráce 4 karty odloženy lícem nahoru ve sloupci nad rezervy. Tyto ctyri karty jsou známé jako "domu". Mezi dvema sloupci domu prostor je ponechán 8 "základové piloty". Každý hrác bude mít 35 karet, zbytek, které jsou odloženy lícem dolu vedle hromady rezerv. Tento vlas se stává jejich "ruka". Vedle jejich ruka je prostor pro jejich "odkládací". Cílem hry je zbavit se všech karet v rezerve, ruku, a odpad piloty bud vdechnete do domu, základové piloty nebo nacítání na soupere rezervy nebo odpadu piloty. Hráci se na tahu strídají. Zase se skládají z karet pohybují podle prísné "stavební pravidla". Každý tah se skládá z jednu "k dispozici kartu" a hraje to tím, že umístí do domu, základní balík, nebo vaše oponenty rezervy nebo odval. Hráci koncí svého tahu presunutím vrchní kartu své ruce do jejich odval. Stavební pravidla: -Prázdný základní balík muže být vyplnen jen eso. Základem je pak sestavení pomocí karty stejné barvy. ve vzestupném poradí: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. -Na nekterém z osmi domu jsou karty stavet v sestupném poradí s ruznými barvami. Lze umístit tak cernou desítku na cerveného kluka. -Rezervy a odpadu hromady protihrác muže být nactena s kartami ve stejné barve jako soucasné vrchní kartu. Hodnost nové karty musí být vyšší nebo nižší než aktuální hodnosti. Tak na sedm diamantu mužete umístit šest nebo osm diamantu. Dostupné karty: -Karta na hromadu rezervy. -Vnejší kartu z jednoho z osmi domu. -Karta na hromadu ruku. Muže pouze otoèíte kartu Pokud neexistují žádné další "povinné tahy" mají být provedeny. Povinne se pohybuje: -Je-li vaše karta nejvyšší rezervy lze hrát na základní balík musíte tak ucinit. -Je-li k dispozici kartu lze hrát na základní balík musíte tak ucinit. -Je-li vaše rezerva není prázdný a prázdných domu, je nutné vyplnit prázdné domy pred otocením ruky kartu. Presouvání hromádky: Pro urychlení hry lze hrát hromádky karet z jednoho domu do druhého, pokud máte dostatek prázdných domu, aby presunout kartu za kartou. Bodování: Vítezem hry obdrží: -2 body za každou kartu vlevo v protihráci rezervovat vlas -1 bod za každou kartu v rukou soupere nebo odval -30 bonusových bodu za vítezství ve hre Pat je dosaženo, když oba hráci prošli celou ruku bez hraní rukou nebo rezervní karet. V takovém prípade obdrží hrác s nejméne trestných bodu (jak bylo vysvetleno výše, bez bonusových bodu) rozdíl v bodech. První hrác dosáhnout 150 bodu, vyhrává zápas.Glow Hockey

Alphabetical

Genres