JW Library

Jehovah's Witnesses

Books & Reference

org.jw.jwlibrary.mobile

JW knihovna je oficiální aplikace produkované svedku Jehovových. To zahrnuje více prekladu Bible, stejne jako knihy a brožury pro studium Bible. BIBLE Vyberte si z ruzných prekladu Bible. Porovnání všech dostupných verzí Bible výberem císla veršu. Zobrazit související materiál klepnutím na znacku poznámky pod carou nebo referencní dopis NAVIGACE Prejetím doleva nebo doprava rychle procházet aktuální publikaci. Místo záložky na verš nebo kapitoly rychle obnovit vaše ctení. Použijte funkci historie pro rychlý prístup k nedávno císt obsah. V aktuální publikaci pomocí funkce vyhledávání najdete slova nebo výrazy. Již brzy Zvýraznete text v podokne studie Podpora pro preklad nového sveta v Písmu Svatém – studijní vydání © Copyright 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaAlphabetical

Genres