Botany

Edu app

Education

sk.botany

Naštestí pro vás, mozky na vzdelání Flow už premýšlela o tom a prinést vám první nekdy aplikace vám pomohou naucit nebo revidovat. V této aplikaci jsou zahrnuty následující témata: Úvod do botaniky Kvety a semena Dedicnost Klasifikace a fylogeneze Minerální výživa Ovoce Energetický metabolismus Semenné rostliny Doprava v rostlinách Mitózy a meiózy Cévnaté rostliny bez semenBus Rush

Alphabetical

Genres