Graphing Calculator + Math

Mathlab Apps, LLC

Education

us.mathlab.android

Graphing Calculator od Mathlab je vedecký grafickým kalkulátorem integrován s algebrou a je nepostradatelný matematický nástroj pro studenty ze strední školy na ty, ve škole nebo vysoké škole nebo jen nekdo, kdo potrebuje víc než základní kalkulacka nabízí. Je navržen tak, aby nahradit objemné a nákladné rucní grafické kalkulacky a pracuje na prakticky jakýkoliv Android telefon nebo tablet. Bezplatná verze vyžaduje pripojení k Internetu a obsahuje reklamy! Upgrade na PRO! Video: https://youtu.be/6BR8Lv1U9kA Nápoveda stránky s pokyny a príklady: http://help.mathlab.us Pokud máte otázku, pošlete email na calc@mathlab.us VEDECKÁ KALKULACKA Ctverec koren, krychle a vyšší koreny (klávesy v podpalubí) Exponent nebo energie, využití x ^ klíc (x ^ 2) Logaritmy ln(), log(), log[base]() Goniometrické funkce sin p/2, protože 30 °,... Hyperbolické funkce sinh, cosh, tanh... (podržením klávesy "e" prepínání) Inverzní funkce (blokování prímé funkcní klávesy) Komplexní císla, všechny funkce podporují komplexní argumenty Deriváty sin x' = cos x,... (držet x ^ klíc) Vedecký a inženýrská notace (povolit v menu) Procento režim Binární, osmickové a šestnáctkové císla, 0b1010, 0o123, 0xABC Uložení a nactení historie GRAFICKÝM KALKULÁTOREM Vícenásobné použití grafu Implicitní funkce až do 2. stupen (elipsa 2 x ^ 2 + 3y ^ 2 = 1, atd.) Polární grafy (r = cos2?) Parametrická funkce, zadejte na nový rádek (x = cos t, y = sin t) Funkce koreny a kritických bodu. Prusecíky grafu Hodnoty funkcí trasování a svahy Snímek k posouvání Špetka priblížení Fullscreen grafy (PRO) Funkce tabulky Ukládat grafy jako obrazy Uložení tabulky jako csv 3D grafy (PRO) KALKULACKA PRO ZLOMKY Jednoduché i složité zlomky 1/2 + 1/3 = 5/6 Smíšená císla, použít prostor k zadání hodnoty 3 1/2 Pomocí závorek (1 + 2) /(3+4) = 3/7 ALGEBRY KALKULACKA Lineární rovnice x + 1 = 2-> x = 1 Kvadratické rovnice x ^ 2-1 = 0-> x = 1,1 Približné koreny polynomu vyšších Soustavy lineárních rovnic, napsat jednu rovnici na rádek, x 1 + x 2 = 1, x1 x2 = 2 Delení polynomu Mocninnou, factoring Lineární a kvadratické nerovnice PRAVDEPODOBNOST A STATISTIKA Hold n! klíc k zadání funkce, dvojité klepnutí dot vstoupit cárka Kombinace nCr (5,2) = 10 Permutace nPr (5,2) = 20 Vzorek A = [1 2 3 4 5] Vzorek B = [2 3 4 5 6] Soucet sum(A) = 15 Prumerný avg(A) = 3 Strední median(A) = 3 Var(A) odchylka vzorku = 2,5 Populacní odchylka varp(A) = 2 Smerodatná odchylka stdev(A) = 1.58..., stdevp(A) = 1,41... Kovariance cov(A,B) = 2,5 Corr(A,B) korelace = 1 MATICE KALKULACKA Aritmetické operace Vektor vektorový soucin, skalární soucin (držet *) a norma Funkce determinant, inverzní, transponovat a trasování matice KNIHOVNA Fyzikální konstanty (PRO) Uživatelem definované konstanty a funkce (PRO) Uložit výrazy pro pozdejší použitíGlow Hockey

Alphabetical

Genres