Lung Cancer Staging Table

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG

Medical

air.stagingandroid

Tabulka Staging rakovina plic odráží a vizualizuje nejnovější pokyny pro rakoviny TNM plic, který mezinárodní pracovní výbor Mezinárodní asociace pro studium plicní rakoviny (IASLC) vyvinul v roce 2009 pro 8. a 7 vydání TNM klasifikace pro rakovinu plic. Pokyny byly přijaty a vydalo americký společný výbor rakoviny (AJCC) a Mezinárodní unie proti rakovině (UICC). Upozornění: Informace v této publikaci je uvedeno pouze lékařské informace. Tyto informace jsou poskytovány s tím, že vydavatel není zapojen v vykreslování právnické nebo lékařské poradenství nebo v nastavení standardu péče. Pokud se žádá o právní nebo lékařské rady, by měla být získána služeb kvalifikovaného odborníka.lineage2 revolution
ludo king

Alphabetical

Genres