Hydrocarbons: Chemical Structures & Formulas Quiz

Andrey Solovyev

Educational

com.asmolgam.hydrocarbon

Tato aplikace je pro studenty organické chemie, pro ucitele a organické chemiky. Existuje více než 180 strukturní vzorce. Uhlovodíky jsou základní trída organických sloucenin. Je tedy velmi duležité znát jejich chemických názvu. Otázky jsou rozdeleny do 6 témat. Tam jsou všechny hlavní uhlovodíku. Zacínají se základní strukturou metanu CH4, benzen C6H6 a oktanové C8H18. Pak pokracujte do pokrocilé témata. Další informace o pyren C20H12 a cubane C8H8. 183 struktury a názvy: * Alkanu * Cykloalkany * Alkenu a alkynu * Dieny a Polyenes * Aromatické uhlovodíky * Polyaromatické uhlovodíky Je to ideální aplikace pro studenty absolvující organické chemie trídy, príprava na testy, zkoušky a dokonce i chemie olympiády.Hill Climb Racing 2

Alphabetical

Genres