Wifi Analyzer

farproc

Tools

com.farproc.wifi.analyzer

Zmení váš android telefon Wi-Fi analyzer!! Zobrazuje kanály Wi-Fi okolo vás. Pomuže vám najít méne preplnených kanál bezdrátového smerovace. http://wifianalyzer.mobi ########## Pro USB pro ctení/zápis oprávnení: Toto oprávnení se používá k uložení a nactení snímku (viz menu v mé aplikaci). ##########Alphabetical

Genres