Traffic Info and Traffic Alert

Grabow Commuter

Maps & Navigation

com.grabow.commuter

Vyhnout se dopravní zácpy: -Plug-inů: Integrujte externí mapy a informační zdroje -Uložit jiný cíl pro navigaci -Dopravní mapa založené na google v reálném čase provozu -Mapa dopravy auto-update každé 3 minuty -Uložit více tras a regiony -Start navigační mapy google mimo dopravní mapa -Iniciovat navigační kolem dopravní zácpa -Sledovat svou pozici -Najít cesty nebo regiony podle geocoding -Nejvhodnější pro dojíždějící Průvodce rychlým startem ============== (1) definovat – (2) uložit – (3) zatížení... Ruční ====== Tuto aplikaci s názvem "ACom" představuje aktuální dopravní informace na mapě. Po spuštění této aplikace, je automaticky vykreslí mapu. Zelené čáry volného provozu, zatímco červené čáry označují dopravní zácpě. Však musíte být online dostávat aktuální informace. Aplikace nevyžaduje žádné informace o poloze a to kdykoli. Však Pokud chcete sledovat, je nutné povolit GPS nebo WiFi umístění v Android. Stiskněte tlačítko "Track" zahájí proces sledování. Po stisknutí tlačítka "stopa", můžete stisknout "Bird" aktivovat režim "Birdview". ("Birdview" pomocí GPS mapy je vždy zobrazen podle směru jízdy. Použití "Birdview" s WiFi na základě umístění sledování mapy se vždy zobrazí na střed na vaši aktuální pozici). Stisknutím tlačítka "HideMe" se zastaví sledování. Přes menu nastavení systému Android můžete vybrat umístění na WiFi (nízkoenergetických) nebo umístění GPS (vysokou spotřebu energií). Oba typy umístění jsou podporovány ACom. Však není doporučeno používat sledování GPS bez zapojit napájení kvůli vysokou spotřebu energií. Vaší oblasti zájmu (ROI) můžete definovat výběrem možnosti menu "Definovat". ROI může být region uvnitř místa nebo jen na jednom místě (město). Však musíte být online k definování ROIs. Veškeré současné předkládaného mapy lze uložit jen výběrem nabídky možnosti "Uložit". Název tohoto úložiště je generován automaticky, ale lze upravit pomocí "dlouho klepněte" v otázce. Můžete načíst všechny uložené mapy pouhým výběrem nabídky možnosti "Zatížení" a požadovaný titul. Smartphone může odbočka automaticky po době (režim spánku). Chcete-li předejít, můžete zakázat režim spánku výběrem "Režim spánku vypnutý" v nabídce Možnosti. Pokud jste vložili uložené mapy můžete vybrat "Navi na cíl" pro spuštění google mapy navigační aplikace. Cíl navigace automaticky přijme cíl (město) dosud definované mapy. Na horní levé straně můžete otevřít šuplík"navigace". "Master mapa" je hlavní mapa, která obsahuje všechny informace. Však si můžete stáhnout zásuvné moduly třetích stran nebo dokonce kolekce modulů plug-in, které využívají tyto informace a poskytovat další informace. Máte možnost rozvíjet a udržovat vlastní modul Plug-In. Manuál a ukázky pro vytvoření Plug-iny jsou k dispozici v github repository grabowCommuter/PlugIn-vývojář.talking tom gold run
talking tom gold run
the battle cats
the battle cats
the battle cats
the sims mobile

Alphabetical

Genres