Countdown by timeanddate.com

Time and Date AS

Events

com.timeanddate.countdown

Co se se tešíme? Vánoce? Nový rok? Vaše narozeniny, promoce nebo dovolené? Zadejte vaši polohu a datum a odpocítávání App bude pocítat sekundy na váš velký den! -Podelte se o své události na Facebooku a Instagramu -Sdílejte své události poštou -Dva typy widget pro zobrazení odpocítávání na domovskou obrazovku (limit jeden widget instance pro volné použití) -Zábavná témata -Používejte své vlastní fotografie pro odpocítávání (nákup v aplikaci) -Hodiny všechny zmeny (DST) vzít v úvahu -Upozornení pro odpocítávání, které se chystají k dosažení nulové sekund -Automatické odstranení prošlou platností casovace -Pocítat od bodu v case -5000 + mestech -Všechna casová pásma -Vysoce presné Prosím, podívejte na upgradovanou verzi (nákup v aplikaci): Ad zdarma -Použít své vlastní fotografie -Neomezený pocet instancí widgetu timeanddate.com je vede internetové stránky pro svetový cas. Udržujeme více než deset let zkušeností v tom, že presné a spolehlivé poskytovatele case a datum související informace po celém sveteAlphabetical

Genres