WiFi Automatic

j4velin

Tools

de.j4velin.wifiAutoOff

Tato jednoduchá aplikace vám muže pomoci zvýšit pohotovostní doba zarízení: WiFi automaticky automaticky vypnout WiFi rádio, když ho nepotrebujete a tím snižuje spotrebu baterie. Mužete také urcit automaticky zapnout WiFi znovu, pokud zapnete zarízení nebo když zadáte do zadaného umístení (vyžaduje rádiové bunky a proto nefunguje na jen WiFi tablety!). Navíc aplikace muže pravidelne vyhledávat dostupné síte k pripojení a znovu vypnout WiFi, pokud je nalezen žádný vhodný sít. Tímto zpusobem, budete vždy pripojeni k WiFi síti používáte-li zarízení. WiFi automaticky je open source: https://github.com/j4velin/WiFi-Automatic WiFi pripojení obvykle používá méne energie než mobilní datové pripojení, tak na telefonu, to dává smysl, aby rádio WiFi aktivní, kdykoli je v dosahu WiFi sít -------------------- Oprávnení: RECEIVE_BOOT_COMPLETED - je nutné spustit službu znovu pri restartování zarízení Pozorovat a zmenit stav WiFi jsou vyžadována následující oprávnení: CHANGE_WIFI_STATE ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE Následující oprávnení jsou požadovány funkce "Zapnout WiFi pri vstupu do techto míst": INTERNETU WRITE_EXTERNAL_STORAGE ACCESS_COARSE_LOCATION ACCESS_FINE_LOCATION FAKTURACEAlphabetical

Genres