IRS2Go

IRS

Finance

gov.irs

Kontrola stavu refundace, provést platbu, danová Príprava pomoc, prihlásit k užitecné danové tipy a sledovat IRS na Twitter, Tumblr a YouTube - vše v poslední verzi IRS2Go. Stáhnout IRS2Go a spojit s IRS, kdykoli budete chtít, at se nacházíte kdekoliv. IRS2Go je oficiální aplikace Internal Revenue Service. -- Pri instalaci IRS2Go, muže se zobrazit seznam Android oprávnení, které aplikace požaduje. Které vám pomohou pochopit, proc žádáme pro nekteré oprávnení, pripravili jsme prehled použití. "Umístení – využívá polohu zarízení." Aplikace umožnuje danové poplatníky k vyhledání okolních dobrovolne danové pomoci (VITA) a danové poradenství pro seniory (TCE) míst, které nabízejí bezplatné danové pomoci pro danové poplatníky, kterí mají nárok. "Telefon – používá jeden nebo více: telefon, volání log." Aplikace umožnuje uživatelum telefonovat na IRS nebo VITA/TCE míst. "Fotografie/Media/soubory – používá jeden nebo více: soubory v zarízení, napríklad obrázky, videa nebo zvuku; zarízení externího úložište." Bezplatné danové pomoci funkce mapování používá tato oprávnení k uložení map obrázky a data do vašeho telefonu. To znamená, že váš telefon nebude muset stáhnout stejná data mapy pokaždé, když.Alphabetical

Genres