The King James Bible

Bible Society Ca

Libraries & Demo

king.james.bible.kjv

King James Bible (KJV) pro zarízení s Androidem. (ZDARMA!) Tato Bible byla nainstalována miliony verících na celém svete. KJV Bible App poskytuje vylepšené prostredí Bible od sledování vaše hodnoty, mají okamžitý prístup k jakékoliv kapitoly, pridání vlastní záložky a mnoho dalšího. To je nejlepší aplikace Bible a nejúcinnejší zpusob, jak císt & studie King James Bible. Rychle prejít do nejaké verše a snadný prístup k nástroje pro další pochopení Bible. Ctení Bible více než 700 000 lidí každý týden. King James Bible (KJV) je nejlepší aplikace pro Boží slovo Máte Písmo svaté na dosah ruky, kdykoliv a kdekoliv jdete. Tento denní aplikaci Bible obsahuje 66 knih Starého zákona a nového zákona, poskytuje snadnejší zpusob, jak cítit Boží slovo ve svém srdci a cítit nebesa blíže k vám a vašim blízkým. Provedte váš KJV Bible kdekoliv a kdykoliv budete chtít pomoci osvítit svou mysl s kompletní, rychlé a snadné použití denne. HLAVNÍ FEATURESFEATURES: King James Bible (úplné znení) Nový král James Bible. (Úplné znení) Text v bílé nebo cerné pro vaše confort. Záložka verše Zvuk. Super rychle. Knihy v King James Bible: Genesis / Exodus / Leviticus / císel / DT / Joshua / rozhodcí / Ruth / 1 Samuel / 2 Samuel / 1 kr / 2 Královská / 1 Chronicles / 2 Chronicles / Ezra / Nehemiah / Esther / zamestnání / Žalm / prísloví / kazatel / Písen písní / Izaiáš / Jeremiáš / nárky / Ezechiel / Daniel / Ozeáš / Joel / Amos / Abdiáš / Jonáš / Míka / Nachum / Abakuk Sofoniáš / Hudecková / Zachariáš / Malachi / Matthew / Mark / Luke / John / akty / Rímané / žalmy / žalmy 1 / 1 Korintským / 2 Korintským / Galatským / Efezským / Filipským / Koloským 1 Tesalonickým / 2 Tesalonickým / 1 Timothy / 2 Timothy / Titus / Vlasta / Židum / James / 1 Petr / 2 Petr / 1 Jan / 2 Jan / 3 John / Jude / zjevení. Pokud máte návrhy, dotazy nebo pripomínky, rádi bychom slyšet od vás! Zašlete nám e-mail na: android@biblesociety.ca (Bible Society Kanada)Alphabetical

Genres