UNMAS Landmine & ERW Safety

United Nations

Travel & Local

uk.co.eigo.unmas

Tato aplikace je navržen tak, aby doplňovaly minu a výbušných zbytků válečné (ERW) Bezpečnostní příručka, produkované Organizace spojených národů. Jeho konečným cílem je poskytnout obecné minu a ERW povědomí a bezpečnostních informací mezi organizací a jednotlivců pracujících v oblastech postižených těmito zařízeními s cílem minimalizovat riziko nehod. Tato aplikace umožňuje uživatelům zaregistrovat se UNMAS jejich vlastnictví této aplikace. Na dokončení různých částí školení uživatelé jsou schopni podstoupit minu & ERW bezpečnostní krátký Test. Na úspěšné absolvování testu jedinci budou vydány UNMAS minu & ERW krátké bezpečnostní certifikát. Tato aplikace také umožňuje jednotlivcům působící v oblasti pomoci snížit účinky ERW & miny Nahlášením nebezpečné položky nebo oblasti přímo k UNMAS. Obrázek, GPS souřadnice a veškerý odeslaný text budou zaznamenány, e-mailem na UNMAS a agentuře správnou vůli. Vaše úsilí v práci s touto aplikací může zachránit něčí život a sníží dopady ERW & miny na postižených komunit. Aplikace je v současné době k dispozici v angličtině, francouzštině a španělštině.Alphabetical

Genres